Fjärrvärmenät | Vi finns på fler än 20 orter i Sverige - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
man och kvinna sitter i soffan.

Här kan du få fjärrvärme

Hitta din ort med fjärrvärme

Just nu erbjuder vi fjärrvärme i Malmö, Burlöv, Norrköping, Söderköping, Örebro, Kumla, Hallsberg och i Stockholmsregionen. 

Malmö/Burlöv
Malmö, Sverige
I Malmö/Burlöv kommer fjärrvärmen från Sysavs avfallseldade kraftvärmeverk, industriell spillvärme samt egna anläggningar. Hösten 2017 tar vi en ny fjärrvärmeanläggning i drift som producerar förnybar fjärrvärme ur renat avloppsvatten.
Vägbeskrivning
Täby
Täby, Sverige
Täby fjärrvärmeverk, som vi samäger med fyra bostadsrättsföreningar i Täby, togs i drift 2012. Anläggningen bestod då av två biobränslepannor, men utökades 2016 med ytterligare två. Fjärrvärmenätet i Täby är utbyggt i samarbete med kommunen och ska stå öppet för alla fjärrvärmeleverantörer senast 2027.
Vägbeskrivning
Bro
Bro, Sverige
Fjärrvärmen i Bro produceras av förnybart bränsle: flis och pellets. De två pelletspannorna installerade vi vintern 2014/2015 – allt i syfte att öka leveranssäkerheten och sänka påverkan på miljön.
Vägbeskrivning
Järfälla
Järfälla, Sverige
Med värmepumpar som utvinner värme ur Mälaren samt biobränsleeldad produktion förser vi kunderna i Järfälla med fjärrvärme. Efterfrågan växer stadigt och tillsammans med Järfälla kommun arbetar vi för hållbar stadsutveckling i den nya stadsdelen Barkarbystaden.
Vägbeskrivning
Kungsängen
Kungsängen, Sverige
I Kungsängen producera vi fjärrvärme vid flera anläggningar och av flera bränslen. Främst olika sorters biobränsle, men vi tar också tillvara på spillvärme från Fresenius-Kabis produktion med hjälp av en värmepump.
Vägbeskrivning
Norrköping
Norrköping, Sverige
Fjärrvärmen i Norrköping kommer från Händelöverket, som har fem pannor samt två turbiner som producerar el. Som bränsle till pannorna används restprodukter som returflis, skogsbränslen, gummi och avfall.
Vägbeskrivning
Vallentuna
Vallentuna, Sverige
Fjärrvärmen till Vallentunas kunder produceras huvudsakligen av biobränsle, men vi producerar även fjärrvärme med hjälp av en värmepump som utvinner värme ur Vallentunasjön.
Vägbeskrivning
Åkersberga
Åkersberga, Sverige
2015 tog vi det biobränsleeldade Sandkilsverket i drift och stängde samtidigt ner äldre anläggningar i kommunen. Det moderna Sandkilsverket har bidragit till en bättre miljö i Åkersberga och tryggar fjärrvärmeleveranserna för lång tid framöver.
Vägbeskrivning
Örebro
Örebro, Sverige
Fjärrvärmen i Örebro kommer från Åbyverket, ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Vid Åbyverket finns tre pannor samt två turbiner som producerar el. Den nyaste pannan togs i drift 2013.
Vägbeskrivning
Kumla
Kumla, Sverige
Fjärrvärmenätet i Kumla är sammanbyggt med näten i Hallsberg och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.
Vägbeskrivning
Hallsberg
Hallsberg, Sverige
Fjärrvärmenätet i Hallsberg är sammanbyggt med näten i Kumla och Örebro. Fjärrvärmen produceras vid biobränsleeldade Åbyverket i Örebro.
Vägbeskrivning
Söderköping
Söderköping, Sverige
2011 byggde vi samman fjärrvärmenätet i Söderköping med Norrköpings nät, och sedan dess tryggas fjärrvärmeleveranserna till Söderköpingeborna av effektiva Händelöverket i Norrköping.
Vägbeskrivning
Bålsta
Bålsta, Sverige
Vägbeskrivning
Den här sidan uppdaterades 18 mars 2019