Säker trädfällning – ta hjälp av oss

Om du skulle fälla ett träd på en elledning kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet. För att trädfällningen ska ske på ett säkert sätt och för att du ska känna dig trygg, kommer våra kunniga tekniker gärna ut för att kostnadsfritt övervaka arbetet. Skicka in din anmälan senast 10 dagar före planerat arbete.

Tänk på att vi på E.ON inte genomför själva trädfällningen. Om du har anlitat en entreprenör bekostar du detta själv.

Akut felanmälan?

Skadade ledningar ska omedelbart anmälas till oss på 0771-88 00 22 (dygnet runt). En skadad luftledning eller kabel kan vara livsfarlig och får inte vidröras! Vid särskilt allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS Alarm på 112.

Bekräftelse

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.