Ska ni ansluta verksamhet till lågspänningsnätet eller ändra en befintlig anslutning? Här får du information om ungefärliga tider, kostnader och hur procesen fungerar. Det är alltid komplexiteten på anslutningen och arbetet som ska utföras som bestämmer tidsåtgång och kostnad. En god regel är att alltid vara ute i god tid.

Så här gör du

Kontakta en elinstallatör i god tid innan du vill ha elen inkopplad. När installatören har utfört grundarbetet och anmält den nya eller ändrade elanslutningen till oss på E.ON sätter vi upp en elmätare och kopplar på spänningen till din fastighet. 

Ska ni ansluta ett flerbostadshus? Vi registrerar alltid fastighetsägaren som kund för alla lägenheter till dess att vi får veta vem som ska flytta in. Tänk på att du behöver ta fram lägenhetsnummer efter Lantmäteriets nya metod.

Anlita alltid behörig elektriker

Elföretag som är anslutna till Installatörsföretagen har alltid minst en auktoriserad elinstallatör. För att få göra elinstallationsarbeten på andras anläggningar, till exempel i din bostad, måste företaget vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. I deras e-tjänst Kolla elföretaget kan du kontrollera att det elinstallationsföretag du tänkt anlita finns registrerat.

Vad kostar det att ansluta till lågspänningsnätet
(16–1 200 A)?

Avgiften för en ny anslutning till lågspänningsnätet bestäms av vilken huvudsäkring du behöver (16–1 200 A), samt hur långt avståndet (fågelvägen) är mellan ditt mätarskåp och anslutningspunkten i elnätet. Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp, en elledningsstolpe eller en nätstation.

Anslutningsavgift och metertillägg för avstånd mellan mätarskåp och anslutningspunkt, 16–25 A:

  • 0-200 meter: 35 500 kronor i anslutningsavgift
  • Över 200 meter: individuell beräkning

Avgifterna är exklusive moms.

Om du behöver en säkring på 16–25 A och avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkt i vårt elnät är längre än 200 meter, eller om säkringen är större än 35 A, beräknas avgiften individuellt.

Det här betalar du för

För att kunna ansluta fastigheter till elnätet krävs det anpassningar från högspänningsledningen till kabelskåpen. Det är stora investeringar som vi ofta gör flera år i förväg. Genom anslutningsavgiften fördelas sedan en del av kostnaden mellan fastighetsägarna. Du betalar för tillgång till elnätet och för servisledningen, det vill säga ledningen som går från vårt kabelskåp fram till företagets mätarskåp eller elrum.

Vill du ha en offert?

För rådgivning och prisförfrågan är du välkommen att höra av dig direkt till din kontaktperson på E.ON eller till vår företagskundservice.

Hur lång tid tar arbetet?

  • Många anslutningsärenden – kontakta installatör i god tid
    Vi gläds med att många vill ansluta till vårt elnät just nu. En elanslutning, från förfrågan till det att ett hus fått el, kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen. Just nu är det extra hårt tryck i Skåne, så där kan tiderna dras ut mer. Många vill också bidra till energiomställningen genom att installera solceller. Detta medför att våra handläggningstider är längre än vanligt. Det kan ta upp till fyra veckor innan en handläggare hos oss kan börja hantera ett anslutningsärende. Inom kort går vi även in i semestertider, vilket kommer att innebära ytterligare något längre handläggningstider. Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som kund kontaktar en installatör i god tid.

Vissa nya eller ändrade anslutningar kan vi lösa på dagen medan andra kan ta flera månader eller, i sällsynta fall, flera år. Tidsåtgången beror bland annat på om fastigheten ligger i tätort eller på landsbygd och hur omfattande arbetet är. I offerten du får från oss ger vi dig alltid en tidplan som baseras på det jobb som behöver göras. Om det redan finns el framdragen till din tomt/fastighet med tillräcklig kapacitet tar det cirka två månader efter att vi fått in föranmälan från din elektriker. Ändringar i en befintlig anslutning, såsom flytt av mätarskåp, säkringsändring samt återanslutning, tar 1–3 månader efter att din elektriker skickat in föranmälan.

Faktorer som kan påverka anslutningstiden

Om vi behöver göra arbete utanför er tomt för att dra fram el behöver vi ibland söka tillstånd från markägare, kommun och/eller myndigheter och invänta svar innan vi kan påbörja arbetet. Då handläggningstider ofta varierar kan en ny eller förändrad elanslutning ta allt från 3 månader upp till ett år, i sällsynta fall flera år. Även tid på året påverkar, vintertid kan exempelvis tjäle i marken fördröja arbetet. Därför är det viktigt att vara ute i god tid.

Tillfällig elanslutning – steg för steg

Om din verksamhet behöver el under en byggnation, ett utomhusevenemang eller till julgransbelysningen kan du beställa en tillfällig elanslutning. Det kallas ibland för byggel, evenemangsel eller cirkusel och är en provisorisk lösning som inte kan omvandlas till en permanent elanslutning.

Hitta en elinstallatör

Kontakta en elinstallatör för att beställa en tillfällig elanslutning senast två veckor före önskat inkopplingsdatum. Tänk på att en tillfällig elanslutning bara kan fås där det finns ett befintligt elnät med tillräcklig kapacitet.

Få en offert av oss

Elinstallatören kommer att skicka en anmälan till oss med tekniska uppgifter och önskat inkopplingsdatum. Vi skickar sedan en offert till dig. Läs igenom den, signera och skicka beställningen till oss. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson på E.ON eller till vår företagskundservice.

Få elen inkopplad

När vi har fått in anmälan och en signerad beställning utför vi arbetet. Vår entreprenör kommer att kontakta er elinstallatör för att boka en tid. För att uppfylla önskat inkopplingsdatum måste vi få beställningen senast två veckor i förväg. Nu är det en god idé att teckna ett fördelaktigt elavtal för den tillfälliga elanslutningen – det kommer ditt företag att spara pengar på.

Prisexempel för tillfälliga elanslutningar

Här får du en uppfattning om kostnaden för en tillfällig elanslutning. Utöver själva in- och urkopplingen av elen betalar ni också för de kilowattimmar som används.

Tillfälliga anslutningar större än 250 A offereras. 

Avgifterna är exklusive moms.

16–63 A

Fast grundavgift: 3 000 kr
Efter 18 mån: 600 kr/mån

80–160 A

Fast grundavgift: 4 ­­400 kr 
Efter 36 mån: 600 kr/mån

Kundservice, man med headset

Undrar du något om anslutningar?

Om ni har funderingar kring anslutningar kan ni kontakta vår företagskundservice för rådgivning.

Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

Hitta rätt typ av anslutning för er verksamhet

Låg- eller högspänning? Lokal- eller regionnät? Här hittar du mer information som kan guida er till rätt sorts anslutning.