Energidata direkt in i ditt uppföljningsverktyg

Har din verksamhet ett eget energiuppföljningssystem som du vill fylla med aktuell energidata från E.ON? Med tjänsten Energidata API öppnar vi upp vår energidatabas så ditt system kan hämta den energidata du vill ha, när du vill. På så sätt slipper du lägga tid på manuell datainsamling eller betala mellanhänder och kan istället fokusera på analys och energieffektiviseringar.

Inga filer att hantera, inget manuellt arbete

Tjänsten stödjer de vanligaste uppföljningssystemen och APIet är byggt enligt senaste marknadsstandard. Till skillnad från traditionella dataexporttjänster för mätvärden, som hanterar filöverföringar enligt uppsatta kriterier, exponerar Energidata API datan direkt i vår databas, vilket bland annat tar bort risken för filöverföringar som kan gå fel.

All data i bästa möjliga upplösning

Energidata API ger alltid mätvärden i den högsta upplösning vi har och kan leverera, vanligtvis per timme men du väljer själv vilken upplösning du vill hämta.

Du kan hämta energidata från alla era anläggningar som finns i E.ON Navigator: el, gas, värme/kyla, produktion såsom solceller och vindkraftverk, samt undermätare som till exempel laddstolpar. Självklart ingår all energidata vi har, inklusive historisk data. Det innebär fyra mätserier per värme/kyla-anläggning och en eller två för el.

I E.ON Navigator väljer du vilka anläggningar du vill få energidata ifrån. Om en ny anläggning tillkommer läggs den automatiskt till i listan och du kan ställa in så data hämtas direkt när den finns tillgänglig och du slipper bevaka det manuellt.

Digital tjänst utan krångel

Prissättningen är enkel. Du betalar en månadskostnad per anläggning och får sedan hämta energidata hur ofta och mycket du vill. Inga startavgifter, inga årsavgifter, inga supportavgifter. För att vara extra enkel bygger tjänsten på löpande avtal med en månads uppsägningstid och betalning görs via vanliga energifakturan.

Teckna och administrera tjänsten enkelt i E.ON Navigator

Vanliga frågor och svar om Energidata API

 • Vilka energislag stödjer ni?
  El, gas, värme/kyla, produktion och undermätare.
 • Vilken energidata och vilka mätserier kan jag få?
  För värme ingår fyra mätserier: kWh, flöde, framlednings- och returtemperatur. Energikostnader ingår inte.
 • Vilka energiuppföljningssystem på marknaden stödjer ni?
  Vårt API är testat mot de vanligaste uppföljningssystemen på marknaden. Förutom detta använder vi en vanlig API-standard (json) som de flesta systemutvecklare känner till.
 • Hur tecknar jag tjänsten?
  Inne i E.ON Navigator går du in under menyval Premium. Där läser du om tjänsten och beställer den. Har du inte ett konto i E.ON Navigator kan du enkelt skaffa ett.
 • Jag har anlitat ett företag som hjälper mig att samla in energidata. Kan de sätta upp tjänsten åt mig?
  Det är endast du själv som kan teckna tjänsten och välja ut vilka anläggningar du vill ha data från samt godkänna priset och avtalsvillkoren. Vill du sedan att det företag som redan hjälper dig ska konfigurera hämtningen kan du lämna API-nyckeln till dem. Se även frågan nedan.
 • Måste jag/mitt företag hämta själva eller kan vi ha något annat företag som hämtar och sammanställer datan åt oss?
  Vid tecknandet av tjänsten får ni en unik API-nyckel, som berättigar till att hämta ut just er valda energidata från era anläggningar. Vill ni att någon annan ska hämta er data lämnar ni nyckeln till dem som ska hämta i ert ställe. Ni kan då få betala avgift även till företaget som agerar mellanhand och samlar in värden åt er. Vill ni undvika det bör ni prata med er leverantör av energiuppföljningssystem, som i de flesta fall kan konfigurera systemet så det hämtar energidatan direkt från E.ON utan mellanhänder.
 • Vad använder ni för API-standard?
  Vi använder oss av RESTful-arkitektur för Energidata API, med OAuth 2.0 som valideringsprotokoll.
 • Kan jag få timvärden?
  Vi ger dig alltid den högsta upplösning vi har. Alla värme/kyla-mätare samt de flesta elmätare levererar timvärden. Vissa elmätare har endast månadsvärden.
 • Jag vill bara ha månadsvärden. Hur gör jag då?
  Är anläggningen månadsmätt får du månadsvärden. Är den timmätt finns det ändå möjlighet att hämta månadsvärden.
 • Hur ofta kan jag hämta ny energidata?
  Databasen inklusive timvärden uppdateras en gång per dygn.
 • Hur länge kan jag få historik?
  Du kan hämta historik för så länge som du ägt anläggningen och så länge den funnits i E.ON Navigator. Du kan aldrig få historik för den tid du inte ägt anläggningen.
 • Kan jag få energidata från undermätare?
  Ja, förutsatt att de finns i E.ON Navigator.
 • Hur får jag energidata för nya anläggningar eller fastigheter jag har köpt?
  Nya anläggningar läggs automatiskt in i E.ON Navigator och blir i samband med det tillgängliga för datahämtning. Du måste dock ange att du vill aktivera hämtning från den nya anläggningen genom att lägga till den under Lägga till/Ta bort anläggningar i tjänsten Energidata API. Vet du att du alltid vill aktivera tillkommande anläggningar kan du välja att ställa in det i tjänsten under Inställningar. Observera att detta aktiverar energidata i APIet och därmed kostnaden för att hämta för den anläggningen.
 • Hur ser prissättningen ut?
  För el/gas/produktion/undermätare har vi ett fast månadspris per anläggning, oavsett hur många anläggningar du aktiverar. För värme, som alltid har fyra mätserier, blir månadspriset per anläggning lägre ju fler du aktiverar. Totalpriset för just dina val visas när du tecknar tjänsten. Inga fasta kostnader tillkommer, varken anslutnings-, års- eller supportavgifter.
 • Hur faktureras tjänsten?
  Kostnaden faktureras nästföljande månad på respektive anläggningsfaktura, som en fakturapost från E.ON Energilösningar. Har du endast nätrelation med E.ON faktureras tjänsten på respektive anläggnings nätfaktura.
 • Kan jag få energidata skickat till mig via fil istället?
  Ja, via tjänsten Dataexport.
 • Hur lång uppsägningstid har jag?
  Uppsägningstiden är en kalendermånad. Det vill säga, tjänsten avslutas en kalendermånad räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.
 • Hur avslutar jag tjänsten?
  Hur avslutar jag tjänsten? Mejla supporten på navigator@eon.se.
 • Vart vänder jag mig om jag har frågor eller behöver support?
  Mejla supporten på navigator@eon.se.