Välj hur du vill göra din flyttanmälan för el

Det är lätt att ordna det här med elen när företaget ska flytta. Börja med att hämta din faktura så  att du har ditt anläggningsid redo. Flytt för gas och fjärrvärme hittar du längre ner på sidan.

El

Öppettider:
mån-fre kl. 09.00 – 16.30

Flytta via webben

Bra att veta vid flytt av el

Anmälan kan även göras skriftligt till E.ON Kundservice, 601 71 Norrköping. Nödvändiga uppgifter finns på ditt företags faktura från oss. Använd gärna vår blankett nedan.

Flytta ut - Att anmäla en utflytt

Senast 30 dagar i förväg anmäler du din utflytt till det energibolag som äger nätet. Då anger du också vem som ska ta över lokalen efter dig.  Ett tips är att sätta första dagen som lokalen är tömd och lämnad som flyttdatum. Annars kan elen komma att frånkopplas mitt under flyttstöket. Vi slutavläser din mätare med fjärrstyrning, så du behöver aldrig stänga av elen själv.

Kom ihåg! Om du har flera anläggningar (även om de har samma adress) eller olika energislag (el, gas, fjärrvärme) ska du göra en flyttanmälan för var och en av dessa.

Flytta in - Att anmäla en inflytt

Senast en dag i förväg anmäler du din inflytt till oss. Om elen är frånkopplad och du begär inkoppling samma dag eller utanför ordinarie arbetstid, tar vi ut en jouravgift på 1 000 kronor inklusive moms.

I Stockholm, Örebro och Malmö är mätarna fjärrmanövrerade. Det innebär att om elen är frånkopplad måste du själv slå på brytaren på mätaren. I övriga områden behöver du vara på plats för att ta emot vår montör och godkänna tillkopplingen.

Vad händer om vi inte väljer elavtal?

Om ni inte aktivt väljer ett elavtal så får ni ett så kallat anvisningsavtal.

Är du privatkund och vill flytta? 

Flyttanmälan för fjärrvärme 

Hör av dig till oss på 0771-25 55 50 så hjälper vi dig med flytten.  

Flyttanmälan för gas

Utflytt anmäler du till det bolag som äger nätet.