Fjärrkyla - ett modernt sätt att distribuera kyla

Fjärrkyla är en bekväm och trygg lösning för att hålla en komfortabel temperatur inomhus. Det innebär att du köper kyla, klar för användning. Enklare kan det inte bli. Vi erbjuder fjärrkyla i Norrköping, Malmö, Örebro och Täby.

Så funkar fjärrkyla

Vi väljer att producera kyla utifrån lokala förutsättningar. Den kanske mest spännande lösningen finns i Malmö. Där tar vi tillvara den kyla som uppstår som en biprodukt när vi under vinterperioden producerar värme med hjälp av en värmepump.

Kylan säsongslagras sedan i akviferer som är naturliga vattenmagasin på 40-70 m djup i det sprickiga kalkstensberget. Varma sommardagar pumpas det kalla vattnet upp för användning. Via en värmeväxlare i fastigheten överförs kylan till luftkonditioneringssystemet. I andra nät använder vi mer konventionell teknik i form av kylmaskiner.

Är du redan kund?

Få mer information om din förbrukning och priser.

Vinster med fjärrkyla

1. Bekymmersfritt

Vi tar ett helhetsansvar för din fjärrkyla. Vi tar hand om allt från tillstånd, till drift och rapportering. På så sätt vill vi göra din fjärrkyla helt beskymmersfri för dig, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

2. Långsiktig prisbild

Med fjärrkyla får ditt företag en stabil och långsiktig prisbild som underlättar budgetarbetet. Du slipper dessutom alla investeringar i kylproduktionen. Tas det nya politiska beslut kring köldmedier är vi uppdaterade och anpassar produktionen utan att det medför några extra kostnader för ditt företag.

3. Miljöanpassat

Fjärrkyla minskar påverkan på oszonlagret och växthuseffekten genom att motverka okontrollerade utsläpp. Genom förbättrad kylteknik minskas mängderna köldmedia radikalt. Fjärrkyla är dessutom bra för inomhusmiljön. Den åstadkommer inget buller och tar liten plats.

Kontakta våra energiexperter

Lämna din e-post så hör en av våra energiexperter av sig, så att ni tillsammans kan se över din verksamhets förutsättningar.

Vi hörs!

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.