Det är dags att börja dela energi – för en hållbar stad

Framtidens städer är hållbara och allteftersom de växer så förändras även våra behov. Vi går mer och mer från behovet av fossila bränslen medan efterfrågan av förnybara energikällor ständigt ökar. För att få det att fungera krävs en energirevolution, och den är redan här.

Vill du dela ditt överskott eller använda någon annans?

Ectogrid

En energirevolution

Idag sprutar städer ut mängder med energi. Det är så pass mycket energi att man hade kunnat täcka hela städers behov av värme och kyla om man hade tagit tillvara på den. ectogrid™ gör det möjligt genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov, vilket betyder att man kan utnyttja varandras restenergi. Då utnyttjar vi den redan befintliga energin på ett optimalt sätt innan vi tillför ny energi till området. På så sätt kommer ectogrid™ att förändra synsättet på hur energi hanteras i samhället, och potentialen är stor att hela energimarknaden kommer att förändras. 

Därför är valfriheten med ectogrid™ kostnadseffektiv och hållbar

byggnad

Ett nät, många fördelar

När en användare ansluter sig till systemet kan man få både värme och kyla i samma nät. Det betyder att energipriset blir lägre än vad de traditionella lösningarna på marknaden kan erbjuda.

skog

Växelvarm temperatur

Systemet har nästan inga förluster vid distribution, vilket innebär att systemet levererar värme och kyla vid de exakta temperaturer som varje kund behöver och vill ha.

Kille

Delat ägarskap – lägre energikostnader

Större investeringar och delat ägarskap innebär lägre kostnad och större inflytande. Energipriset är väldigt konkurrenskraftigt eftersom systemet är väldigt kostnadseffektivt.

Världens första ectogrid™ finns i Lund!

Vi bygger världens första ectogrid™ på Medicon Village i Lund, en life science-park med fler än 120 olika verksamheter inom forskning, innovation och företagande på en bruttoyta av 114 000 m2. En effektiv användning av den överskottsenergi som uppstår i Medicon Village verksamhet minskar hela områdets energibehov drastiskt. Byggnationen sker etappvis med start under hösten 2017 och 2020 beräknas samtliga byggnader att vara anslutna till systemet. Redan efter första etappen kommer systemet att generera lägre energikostnader.

Ectogrid