Investeringar i elnäten är en nyckel för att klara såväl klimatmålen som Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. E.ON har beslutat att satsa närmare 16 miljarder kronor mellan 2020-2023, för att förnya och bygga ut kapaciteten i elnäten.

Martin Höhler, VD E.ON Energidistribution

Vi vill göra det möjligt för dig att leva ett hållbart liv med förnybar energi där du kan ladda din elbil, åka tåg och producera din egen solel om du vill. Vårt nuvarande elnät är uppbyggt för att koppla ihop ett fåtal stora kraftverk med städer och fabriker. Elnätet måste anpassas för att klara både omställningen till lokalproducerad el från förnybara energikällor som sol och vind, och ökande kapacitetskrav från våra växande städer. Det är också viktigt att vädret inte påverkar din strömförsörjning.

Tillsammans skapar vi superkrafter

Just nu pågår vår största satsning någonsin, en omställning som inte bara är bra för klimatet, utan också helt nödvändig för vårt samhälle. 

Senast år 2025 ska all energi vi levererar vara förnybar eller återvunnen. Detta har vi gjort hittills för att nå vårt mål.

Städerna behöver kapacitet att växa

Vi ökar vi elnätskapaciteten och ger städerna möjlighet att växa.

Nya transformatorer utanför Nässjö

Nu ökar vi kapaciteten för elförsörjningen på Småländska höglandet, samtidigt som vi involverar närmare 50 lokala entreprenörer för olika arbeten.

Vi säkrar elnätet på Öland

För att trygga elförsörjningen mellan Öland och fastlandet investerar vi i nya transformatorstationer och ökar elproduktionen från vind.

Stor satsning på elnätsstation

Vart 40-50:e år behöver elnätsstationer uppgraderas. Vår senaste uppgradering gjordes i Mörarp och ger nu en säker elleverans till 350 000 invånare i området.

När Örebro byggs ut hänger vi med

Det råder byggboom i Örebro. Därför investerar vi 100 miljoner kronor de närmaste åren för att öka kapaciteten och se till att antalet strömavbrott blir färre i staden.

Utan el stannar Sverige

Vi fortsätter att investera, leverera och säkra elen oavsett var du finns.

Avbrottsberedskap i en meter snö

Under ett snöoväder blev ett stort antal kunder i Valdemarsvik strömlösa. Efter omfattande reparationer i djup snö lyckades vi ge alla ström igen. Men det kunde ha varit mycket värre.

Kompetenstillväxt i elbranschen

Vi erbjuder alla våra entrepenörer en lärlingsmodell, som möjliggör för fler nya medarbetare att gå parallellt med erfarna montörer och lära sig arbetet på ett trygg och säkert sätt.

Nu inspekterar vi elnätet från luften

Vi jobbar ständigt förebyggande för att förhindra elavbrott. En del i det arbetet är att varje år besikta hela vårt elnät från norr till söder med helikopter.

Tänt var det här!

Att spränga bort träd som fallit över vårt elnät är en effektiv metod. Det är säkrare för montörerna än att kapa med motorsåg och vi behöver inte bryta strömmen för kunderna.

Vädret ska inte påverka din strömförsörjning

Vi förbättrar för dig och vädersäkrar våra elledningar för att minska strömavbrotten i ditt område.

Elnätet i Gryts skärgård vädersäkras

Nu vädersäkrar vi elnätet till Harstena med omnejd i Gryts skärgård, Östergötland, och skapar möjligheter för en fortsatt levande skärgård.

Framtidens energisystem skapas idag

Med innovationer möjliggör vi framtidens energisystem.

SWITCH ger elflexibilitet och ökad kapacitet

Tack vare ett brett samarbete mellan flera nätägare på nationell och regional nivå har projektet CoordiNet med E.ONs handelsplattform SWITCH blivit en succé. Nu utvecklar vi vidare inför nästa säsong.

Vi förnyar Simris

I den skånska byn Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Under en testperiod ska byn vara självförsörjande på lokalproducerad el från förnybara energikällor.