Om projektet

E.ON Energidistribution AB etablerar en ny 130 kV kraftledning mellan Vimmerby och Kisa för att förstärka elnätet i Vimmerby och Kinda kommuner, i Kalmar respektive Östergötlands län.

Den nya luftledningen kommer att ansluta transformatorstationer i Vimmerby, Södra Vi, Gullringen, Horn och Kisa. Mellan Vimmerby och Gullringen kommer den nya ledningen att ersätta en 40 kV kraftledning längs stor del av sträckan.

Vad händer nu?

Under 2022 färdigställdes transformatorstationerna i Horn och Gullringen och dessa är redo för anslutning till den nya ledningen. Arbetet med den nya stationen i Södra Vi pågår. Ovan arbeten utförs av Siemens Energy. Arbetet med stationen i Vimmerby har också startat, där med Omexom som byggentreprenör.

Ledningsbygget satte igång ordentligt efter sommaren 2022 med resning av elstolpar mellan huvudsakligen Kisa och Horn, men även mellan Horn och Gullringen. Material är på plats längs med hela sträckan Kisa-Horn-Gullringen. Under senhösten påbörjades arbetet också med lindragning. Som det ser ut nu förväntas etapp 1 och 2 (sträckan Kisa-Horn-Gullringen) vara i drift efter sommaren 2023. Därefter påbörjas rivningen av den befintliga 40 kV ledningen mellan Södra Vi och Gullringen så att den nya ledningen kan uppföras i samma ledningsgata. När den nya ledningen är ansluten i Södra Vi rivs delen mellan Vimmerby och Södra Vi så att ny ledning kan uppföras även här. 

Vattenfall Service ansvarar för ledningsbygget.

Projektet beräknas bli klart under 2024.

Bakgrund

Ledningen byggs för att möta ett snabbt växande elbehov och för att ge samhället och företag möjlighet att växa. Ledningen möjliggör omställningen till förnybar och återvunnen energi och bidrar till hållbar tillväxt. Den nya kraftledningen är också en central del i att öka leveranssäkerheten i elsystemet.

Tillstånds- och ledningsrättsprocesserna avslutades under 2021 vilket gav möjlighet till att påbörja arbetet med byggnationen.

Kontakt

Per Andersson
Projektledare
E.ON Energidistribution
per.andersson3@eon.se

Dokument