Bakgrund

E.ON Energidistribution AB ska etablera en ny 130 kV kraftledning mellan Vimmerby och Kisa för att förstärka elnätet i Vimmerby och Kinda kommuner, i Kalmar och Östergötlands län.

Ledningen byggs för att möta ett snabbt växande elbehov och för att ge samhället och företag möjlighet att växa. Ledningen möjliggör omställningen till förnybar och återvunnen energi och bidrar till hållbar tillväxt. Den nya kraftledningen är också en central del i att öka leveranssäkerheten i elsystemet.

Den nya luftledningen kommer att ansluta transformatorstationer i Vimmerby, Södra Vi, Gullringen, Horn och Kisa.  Mellan Vimmerby och Gullringen kommer den nya ledningen att ersätta en 40 kV kraftledning längs stor del av sträckan.

Tillståndsprocessen för projektet är numera avslutad sedan Mark- och miljööverdomstolen under 2016 beslutade att ge E.ON tillstånd (koncession) att uppföra och driva ledningen. Sedan dess har det pågått en ledningsrättsprocess som gällt tillträde och ersättning till de fastigheter som berörs av den nya ledningen. Den processen avslutades under 2021. 

Vad händer nu?

Under hösten 2021 börjar vi arbetet med att bygga nya transformatorstationer i Gullringen, Horn och Södra Vi. E.ON har anlitat Siemens Energy som entreprenör för dessa arbeten. 

Röjning av ledningsgatan påbörjades årsskiftet 2020/21 och ledningsgatan beräknas vara färdigavverkad hösten 2021. Preliminärt påbörjas uppförandet av själva ledningen under första halvåret 2022. 

Kontakt

Per Andersson
Projektledare
E.ON Energidistribution
per.andersson3@eon.se

Dokument