Bakgrund

E.ON Energidistribution AB ska etablera en ny 130 kV kraftledning mellan Vimmerby och Kisa för att förstärka elnätet i Vimmerby och Kinda kommuner, i Kalmar och Östergötlands län.

Ledningen byggs för att möta ett snabbt växande elbehov och för att ge samhället och företag möjlighet att växa. Ledningen möjliggör omställningen till förnybar och återvunnen energi och bidrar till hållbar tillväxt. Den nya kraftledningen är också en central del i att öka leveranssäkerheten i elsystemet.

Den nya luftledningen kommer att ansluta transformatorstationer i Vimmerby, Södra Vi, Gullringen, Horn och Kisa.  Mellan Vimmerby och Gullringen kommer den nya ledningen att ersätta en 40 kV kraftledning längs stor del av sträckan.

Tillstånds- och ledningsrättsprocesserna avslutades under 2021 vilket gav möjlighet till att påbörja arbetet med byggnationen. 

Vad händer nu?

Vi har under vintern och våren påbörjat arbetet med att bygga nya transformatorstationer i Horn och Gullringen. Därefter väntar ytterligare en byggstart av en ny station i Södra Vi. Siemens Energy är entreprenör för dessa arbeten.

Arbetet med själva ledningsbygget i den röjda ledningsgatan är också i uppstartsfas. Just nu sker förberedelser i form av materialleveranser. Själva byggnationen påbörjas efter sommaren i norr, från Kisa och fortsätter succesivt söderut mot Vimmerby. Vattenfall Service ansvarar för ledningsbygget.

Kontakt

Per Andersson
Projektledare
E.ON Energidistribution
per.andersson3@eon.se

Dokument