Instruktionsfilmer

Intro föranmälan

Det här är E.ONs nya föranmälan

En föranmälan måste alltid skickas in av en installatör till oss på E.ON för att göra en förändring på en befintlig anläggning eller göra en nyanslutning. I denna film förklarar och visar vi de förändringar och förbättringar som vi gjort på vår nya föranmälan.

Ändra befintlig anläggning

Hur gör jag för att anmäla ett nytt ärende på befintlig anläggning?

Filmen visar hur du anmäler ett eller flera ärenden på befintlig anläggning samt hur du kan kombinera olika ärenden, exempelvis en nyanslutning, solceller, säkringsändringar och byte/flytt av mätare och mätarskåp.

Ny föranmälan

Så här anmäler du ett ärende på en ny anläggning

Denna film visar hur du anmäler ett ärende på en helt ny anläggning. En ny funktion är att du kan lägga till flera arbeten i samma föranmälan och på så vis slippa att skicka in flera olika föranmälningar.

Logga in och skapa aktör

Så här loggar du in med BankID samt skapa aktör

Här visar vi hur du loggar in med BankID samt hur du skapar en aktör, genom vår koppling mot Elsäkerhetverkets lista med registrerade företag.

För- och färdiganmälan

Inloggning och registrering

Hur får jag inloggningsuppgifter till Föranmälan?

Gå till eon.se/installator och logga in med ditt BankID så kommer du till vårt formulär för att ange dina uppgifter och skicka in. För att bli validerad som användare, och för att få utföra elarbeten på kunds anläggning, behöver elinstallationsföretaget vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Om ditt företags organisationsnummer finns med i installatörsregistret kan du logga in direkt.

Om du vill utföra privata jobb så behöver du skicka in en ansökan om en privat aktör, då måste du även skicka med ditt auktorisationsbevis.  

Vad krävs för att registrera sig och kunna använda nya Föranmälan?

Vi behöver bara namn, personnummer och kontaktuppgifter samt ditt företags organisationsnummer för att kunna skapa en aktör till dig. Personnummer och organisationsnummer behöver vi för att identifiera dig och ditt företag. I vårt installatörsregister har vi kontaktuppgifter för att underlätta dialogen med dig som installatör, elektriker eller yrkesutövare. Har du en enskild firma så är ditt personnummer även ditt organisationsnummer.

Jag har redan inloggningsuppgifter till Webbföranmälan, kan jag logga in med dessa på ert nya verktyg?

Då vårt uppdaterade installatörsregister bygger på att man är knuten till ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket eller av typen privat aktör så har vi gjort vårt bästa för att matcha alla konton mot företag. Om du kan logga in så har vi lyckats med matchningen men ibland har vi inte lyckats och då behöver du kontakta oss så löser vi detta och därefter kan du logga in. Dina gamla ärenden kommer finnas kvar.

Varför ska jag använda mitt privata BankID när jag loggar in som yrkesutövare?

Genom att använda ditt personliga BankID verifieras din identitet när du loggar in i e-tjänsten och där företräder ditt företag, precis som att du i andra sammanhang identifierar dig som privatperson i tjänstesituationer via passerkort etc.

Jag har inget svenskt personnummer

Om du inte har ett svenskt personnummer och vill använda föranmälan behöver du kontakta oss på installation.malmo@eon.se. Då kan vi skapa upp ett konto med användarnamn och lösenord som du kan använda för att logga in.

Kan jag använda mig av delegerad behörighet?

Nej, det går inte att använda sig av delegerad behörighet eller auktorisation eftersom delegeringssystemet upphört att gälla från och med 1 juli 2017 och ersatts av företagsauktorisation. Det elinstallationsföretag du arbetar för måste ha en utsedd elinstallatör för regelefterlevnad. Läs mer om de nya reglerna för elarbete på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Hur gör jag om jag vill avsluta mitt konto?

Om du vill avsluta ditt konto vänligen mejla oss på elanslutning@eon.se med aktörsnummer samt datum för upphörande av konto. 

Den ansvarige för regelefterlevnad kan också ta bort aktörer från företaget via Admin-sidan.

Hur gör jag om jag vill göra privata elarbeten?

Om du vill utföra privata jobb så behöver du ansöka om en ”Privat aktör”. Det gör du genom att använda formuläret och skicka in en ansökan om en privat aktör, då måste du även skicka med ditt auktorisationsbevis.  

Kan jag jobba åt flera företag?

Om du gör jobb åt flera företag så skapar du en aktör för varje företag. Det gör du genom att under ”Byt aktör” skapa en ny aktör för varje företag. Du kommer ha samma inlogg för alla dina aktörer men blir alltid tillfrågad när du loggar in vilket företag du vill jobba åt. 

Vad är aktörsnummer?

Varje aktör du registrerar får ett aktörsnummer så att vi enklare kan koppla rätt ärende till rätt aktör. Jobbar du bara åt ett företag så har du en aktör där du ser alla dina ärenden. Men om du jobbar åt flera eller även har en privat aktör kan du växla mellan dina aktörer under ”Byt aktör”. 

Hur gör jag om jag vill ta bort en aktör?

Om du har slutat arbeta för ett företag och vill ta bort den aktören så kontaktar du oss så hjälper vi dig.

Hur kan jag se om någon skapat en aktör på mitt företag?

Den som är ansvarig för regelefterlevnad för ett företag kan registrera sig för att få e-post när en ny aktör skapas på företaget. För att få tillgång till detta behöver du kontakta oss på installation.malmo@eon.se så att vi kan lägga in din information.

Skicka in en föranmälan

Kan jag anmäla flera ändringar samtidigt?

Det går jättebra att anmäla flera ärenden på en gång. Om du till exempel behöver både byta mätarskåp och flytta mätaren på en befintlig anläggning så markerar du dom checkboxarna under menyn ”Vad vill du göra”. Beroende på de val du gjort så ber vi dig ange olika tekniska uppgifter.

Jag behöver sätta upp flera mätare samtidigt – kan jag det?

Det går jättebra att skapa ett ärende för att sätta upp flera mätare samtidigt. Då väljer du ”Ansluta ny anläggning” och sen ”Sätta upp flera mätare”. Sen anger du fastighetsabonnemangets anläggnings-ID.

Du behöver ange några generella uppgifter om anläggningen och sen lägger du till mätarna i tabellen. Du kan använda ”Kopiera till ny mätare” för att skapa fler mätare med samma information.

Du kan välja om du vill färdiganmäla alla mätarna eller bara markera de mätare som du vill färdiganmäla nu. Resterande kan du färdiganmäla senare genom att gå in på ärendet under ”Pågående ärenden”

Varför kan jag inte ange Önskat datum för utförande när jag föranmäler?

E.ON måste undersöka förutsättningarna för din anslutning. Och först efter detta kan vi ge dig ett datum. Detta datum är ett uppskattat datum. Behöver E.ON söka tillstånd så kan utförandedatum dröja.

Hur kompletterar jag ett ärende?

Har du fått en begäran om komplettering eller ändring från oss syns ett meddelande om detta i ärendeöversikten. Då kan du gå in på ärendet läsa och svara under ”Meddelande” eller bifoga filer under ”Dokument”.

Varför måste jag fylla i kundens kontaktuppgifter?

Genom att ange rätt mobilnummer och email till kunden så kan vi skicka nödvändig kommunikation från oss till kunden. Vi skickar till exempel sms eller email när ärendet kommit in till oss och vi informerar om att det finns en offert att skriva på. Genom sms och email får kunderna också reda på att de kan använda sig av Följ ditt anslutningsärende där de kan se aktuella statusar i ärendet.

Hur gör jag en föranmälan åt en kund utan svenskt personnummer?

När du har en kund utan svenskt personnummer så markerar du rutan "kund saknar svenskt personnummer" och skriver in kundens födelsedatum och år (år månad dag).

Det är viktigt att du inte skriver in ditt eget personnummer för då kommer du själv bli kund på ärendet. 

Skärmklipp från föranmälan för installatörer, kund saknar svenskt personnummer

Hur skriver man ett korrekt lägenhetsnummer?

Det finns många regler för hur man skriver ett korrekt lägenhetsnummer. Är du osäker så kolla hos Lantmäteriet, där finns instruktioner för lägenhetsnumrering som beskriver bestämmelserna.

Färdiganmälan – när ska den skickas in?

Färdiganmälan ska skickas in när du som installatör är klar med ditt arbete och anläggningen är klar för anslutning. Du får gärna ange på färdiganmälan vilken dag du vill ha anslutningen genomförd. När vi på E.ON fått in färdiganmälan från dig som installatör och samtidigt har en underskriven beställning från kunden skickar vi snarast en order om att anslutningen är klar för tillkoppling vidare till våra entreprenörer.

Övrigt

Vi samarbetar med ärenden på mitt företag, kan vi det?

Som ansvarig för efterlevnad finns det möjlighet att få tillgång till en sida för att administrera aktörer som är registrerade på företaget. Via sidan kan man slå på och stänga av behörighet för aktörer att se och arbeta i företagets ärenden. För att få tillgång till sidan för administration behöver den som är ansvarig för regelefterlevnad kontakta oss via e-post på installation.malmo@eon.se

Om den ansvarige för regelefterlevnad har slagit på behörigheten för dig att se och arbeta i företagets ärenden får du tillgång till en ny sida där företagets alla föranmälningar visas. Vill du jobba vidare i ett av dessa ärenden öppnar du ärendet och väljer att ta över ärendet, då kan du jobba vidare.

En medarbetare/kollega ska avsluta sin anställning. Kan denna persons ärenden flyttas till någon annan aktör?

Ja, om ni slagit på att kunna samarbeta i företagets ärenden kan du själv gå in och ta över din kollegas ärenden och jobba vidare i dom. 

Du kan också höra av dig till vår installatörssupport på elanslutning@eon.se eller 0771-37 70 00 så får du hjälp.

Anslutningspunkten ska flyttas. Räcker det att jag skriver det i Föranmälan?

Skicka även en situationsplan/karta när anslutningspunkten ska flyttas. Då är det mycket lättare för handläggaren att ta ställning och kontrollera att anslutningen blir rätt. Markera på situationsplanen var fasadmätarskåpet ska placeras.

Varför går det inte att direkt skriva ut färdiganmälan när den är ivägskickad?

Du kan skriva ut färdiganmälan direkt från PDF-dokumentet efter att du skickat iväg din färdiganmälan. Du behöver alltså inte först spara ned PDF-dokumentet för att sedan skriva ut det. Det finns en utskriftsknapp längst ned på färdiganmälan, som visar sig om du bara håller med muspekaren över själva PDF-dokumentet.

Har sammanslagning av abonnemang försvunnit från Föranmälan?

Ja, vi har inte längre Hopslagning eller Delning av abonnemang som rena ärendetyper i webbföranmälan. Det är istället ärendetyperna Nedtagning av mätare eller Ny mätare som ska användas för hantering av dessa ärenden. Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta oss.

Om jag som installatör önskar kortslutningsimpedans och/eller förimpedans i en anslutningspunkt, hur går jag tillväga då?

Vi som elnätsföretag har som skyldighet att lämna ut denna information. Enklast är om du i din föranmälan, under fältet övriga upplysningar, specificerar att du önskar uppgifter kring kortslutnings- och förimpedans i den specifika anslutningspunkten. Om du skulle missa detta, är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss för att få dessa uppgifter.

Funkar det om jag skickar in Färdiganmälan trots att jag inte är säker på när jobbet blir klart?

En Färdiganmälan är vad namnet anger – en anmälan om att jobbet är klart. När vi får den ringer vår entreprenör och bokar tid för inkoppling. Då behövs klara besked. Det har till och med hänt att tid har bokats och montören åkt ut till ett jobb som inte är klart. Det är vad vi kallar en bomkörning – och en rätt dyr sådan. Nej, gör en Färdiganmälan först när du kan specificera när inkopplingen ska ske. Då sparar du allas tid. Du ska veta att vi prioriterar inkopplingar. Du sparar ingen tid på att göra en Färdiganmälan du inte kan stå för.

Behöver jag skicka med en situationsplan vid nyanslutning?

Ja, det är nödvändigt och en stor hjälp. Vi måste ha underlag för att kunna bedöma dels hur servisledningen ska anslutas, dels rätt placering av mätarskåp. När du gör en webbföranmälan kan du lätt bifoga situationsplanen.

I föranmälan finns utrymme att skriva om ärendet. Ska jag göra det?

Det är bra om du i föranmälan kan ge en kortfattad och tydlig beskrivning av ärendet. Det skulle underlätta för oss och leda till färre missförstånd om fler gjorde det.

Vem ska anges som kund på föranmälan?

Det företag eller den person som ska betala fakturorna för inkopplingen ska anges som kund på föranmälan. Tyvärr är det inte ovanligt att organisationsnumret ändras på offerten när det gäller större koncerner som beställare. Större koncerner har ofta referens eller projektnummer som ska anges på föranmälan. För att ärendet ska flyta smidigt är det väldigt viktigt att det från början klaras ut vilket företag (organisationsnummer) som ska få fakturan. Beställare respektive slutkund kan alltså vara två helt olika personer/bolag. För att spara tid är det alltid viktigt att alla uppgifter om kund och anläggning är ifyllda. Saknas något riskerar föranmälan att bli försenad.

Vad vill ni ha in för material vid föranmälningar?

Vid inkommen föranmälan kan ett eller flera dokument komma att krävas in för att kunna påbörja hantera föranmälan eller godkänna färdiganmälan.  

Har ni dessa tillhanda vid föranmälan av arbetet så bifoga dessa i föranmälan.

 • Situationsplan
 • Frontskiss
 • Enlinjeschema med apparatlista
 • Huvudledningsschema 

Situationsplan 

En situationsplan ska visa tydligt var på fastigheten byggnaden är uppförd. Situationsplanen ska även tydligt visa var el-rummet är placerad i byggnaden. 

Huvudledningsschema 

Huvudledningsschema ska innehålla följande:

 • Centralbeteckningar
 • Lägenhetsnummer (Lantmäteriets)
 • Adresser 
 • Våningsplan

Måste vi anmäla att vi ska koppla in solceller hos kunden även om det inte är en stor anläggning?

Absolut. Det är jätteviktigt. Även den minsta solcellsanläggning kan ge inmatning på elnätet. Har kunden då exempelvis fel mätare, det vill säga en mätare som inte kan mäta strömmen i två riktningar, blir kunden feldebiterad. Mätaren kommer då att registrera kundens produktion som en förbrukning och det blir kunden definitivt inte glad för. Alltså, gör en föranmälan. I installationsmedgivandet anger vi också att installationen ska utföras enligt handbok "Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP" som ges ut av Energiföretagen Sverige.

För att undvika förseningar och underlätta en smidig hantering ber vi dig kontrollera att ärendet är komplett samt att ärenden gällande solceller har blanketten om frekvenssvarsinställningar underskriven och bifogad med ärendet.

Måste en installation av jordvärmepump alltid föranmälas, även om mätarsäkringen inte förändras?

Grundregeln är att föranmäla utökning av befintlig anläggning som medför behov av större mätarsäkring eller som innebär väsentlig effektökning i elanläggningen. Det senare kan vi på goda grunder anta i det här fallet. Poängen med Föranmälan är att vi ska få en chans att bedöma om kapaciteten i elnätet räcker till. Är ledningen för klen blir det spänningsfall om nya effektkrävande elapparater installeras och det kommer grannarna definitivt inte att uppskatta. När vi handlägger ärendet avgör vi om elnätet måste förstärkas. Det handlar då oftast inte om enskilda ärenden utan om sammanlagrade effektbehov. Därför måste vi få kontroll över allt som ansluts. Med andra ord – föranmäl! Av detta följer också att vid värmepumpsinstallation ska värmepumpens fabrikat, typ, kompressormotorns effekt och startström anges i Föranmälan.

Kravet på för- och färdiganmälan fanns tidigare i Elsäkerhetsverkets föreskrifter: Jag kan inte hitta det där längre, vad gäller idag?

Anmälan av elinstallationsarbete, det vill säga för- och färdiganmälan, har reglerats i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2007:2. I den nya utgåvan ELSÄK-FS 2010:4 togs skrivningen om för- och färdiganmälan bort. Det betyder däremot inte att kravet har försvunnit. Föranmälan är ett viktigt administrativt verktyg. Den är till för att säkerställa anslutningen av servisen och därefter förekommande förändringar under anläggningens livstid. Numera är det upp till varje elnätsföretag att bestämma hur anmälan ska göras. Se utförligare i AMI-handboken kapitel 1.5 angående "Anmälan till nätägaren - Föranmälan" samt de i AMI-handboken specificerade "Tillämpningsanvisningar - Rutiner mellan kund-elinstallatör-elnätsföretag vid anslutning av nyanläggning". 

Inom vilka områden har E.ON Energidistribution nätkoncession och kan ta hand om anslutningsärenden?

Vi har nätkoncession i en rad olika områden runt om i Sverige, se vår nätkarta.

Enklast anmäler ni ärenden till oss genom att logga in på eon.se/installator. Då kan vi ta hand om era ärenden snabbt och du har själv möjlighet att följa dina ärenden via webben. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Färdiganmälan – när ska den skickas in?

Färdiganmälan ska skickas in när du som installatör är klar med ditt arbete och anläggningen är klar för anslutning. Du får gärna ange på färdiganmälan vilken dag du vill ha anslutningen genomförd. När vi på E.ON fått in färdiganmälan från dig som installatör och samtidigt har ett underskriven beställning/nätavtal från kunden skickar vi snarast en order om att anslutningen är klar för tillkoppling vidare till våra entreprenörer.

Mätare och mätarskåp

Hur säkrar ni att det är rätt anläggning som ni mäter?

Varje anläggning är unik. Det märks tack vare en speciell kod bestående av 18 tecken. Du har säkert sett den lilla gula etiketten med titeln "Anläggnings id"? Den ska vara placerad på väl synlig plats i anslutning till mätaren. Placeringen ska möjliggöra avläsning med streckkodsläsare. Dessutom ska etiketten lätt kunna identifieras av kund eller tekniker om manuell inmatning ska ske. Siffrorna på etiketten är ett unikt nummer för anläggningen, en så kallad GS1-kod. Det är en identifiering som är nödvändig för att identifiera anläggningen vid anmälningar på till exempel webben.

GS1-koden är uppbyggd enligt följande:
73 5999 114 PPPPPPPP K

 • 73 = Landprefix
 • 5999 = Branschgemensamt nummer
 • 114 = E.ON Energidistributions tilldelade nummer inom branschen
 • P = Löpnummer för anläggning
 • K = Kontrollsiffra enligt GS1-modell

Denna unika anläggnings id står också på varje faktura som avser anläggningen.

På fakturan skrivs GS1-koden med 18 tecken uppdelade i grupper om tre positioner.

Exempel på hur det ser ut:
Anl.Id: 735 999 114 007 468 438

Områdesid: MMO

Anläggnings ID etikett
För att göra märkningen tydlig för slutkund ska etikettens bakgrundsfärg vara gul och etiketten ha rubriken "Anläggnings id".

Måste mätarskåpet flyttas ut från källaren när vi renoverar huset då hela elanläggningen moderniseras?

I samband med så kallade ROT-arbeten på kundanläggningen som innebär en väsentlig förändring ska samma fordringar tillämpas för placering av mätsystemet som vid nyinstallation. Detta beskrivs i standarden SS 437 01 40.

Går det att använda alla fasadmätarskåp?

E.ON Energidistribution har tagit beslutet att all utrustning ska vara enligt gällande standard. Fasadmätarskåpen FM 100 och FM 125 är därmed inte godkända för användning. Skåpen är inte normerade och saknar plats för överspänningsskydd.

Vilken höjd ska fasadmätarskåpet ha?

Till fasadmätarskåpets undersida gäller att höjden ska vara minst 0,9 meter. Till överkant på fasadmätarskåpet är den maximala höjden 2,2 meter. All mätning utgår från färdig mark.

När ska mätarcentralen utformas för strömtransformatormätning?

Kunder med upp till och med 63 A har direktmätning av sin elförbrukning. Från 80 A och uppåt ska mätningen utföras över strömtransformatorer (mättransformatorer). Förutsättningarna anges i Svensk Standard, SS 437 01 40 utgåva 3, punkt 6.1.2. Mätarcentralen måste anpassas beroende på effektbehov. När effekterna är höga krävs strömtransformatormätning för att kunna mäta. Finns strömtransformatorer och effektbehovet sjunker under 80 A måste mätarcentralen byggas om från strömtransformatormätning till direktmätning. Anledningen är självfallet kraven på mätnoggrannhet. Skiss på förenklad ombyggnad finns i E.ONs tekniska anvisningar. Ombyggnad av mätarcentral är föranmälningspliktigt arbete och utförs av kundens installatör på kundens bekostnad.

Kunden vill ha mätarskåpet inne i sin carport. Går det bra?

Nej det går inte bra. Vi måste kunna komma åt mätaren för att säkra kommunikationen med mätaren. Det är ännu viktigare idag när det finns krav på månadsavläsning och snart även timavläsning. Av erfarenhet vet vi att de flesta carportar förr eller senare byggs om till garage. Då måste mätaren flyttas till utsidan. För att slippa denna onödiga kostnad för kunden är det bättre att mätarskåpet direkt placeras på ytterväggen. Därför har vi ett sådant krav.

Fasadmätarskåp – är de nödvändiga nu när vi har de nya fjärravlästa mätarna?

Absolut, i allra högsta grad. Med de nya fjärravlästa mätarna är fasadmätarskåpen än viktigare. De fjärravlästa mätarna kommunicerar och skickar mätvärdesinformation till en mottagningsenhet.

Kommunikationen sker antingen via elnätet eller via radiolänk och vi som har mobiltelefon vet att sändningen kan brytas. Förloras kommunikationen slår mätaren larm. I bästa fall kommer överföringen återigen igång med automatik. I värsta fall måste de som ansvarar för mätvärdesinsamlingen åka ut och starta om kommunikationsenheten.

Sitter mätaren då placerad i ett fasadmätarskåp är detta relativt enkelt att starta om kommunikationsenheten. Sitter mätaren däremot inne i bostaden är det betydligt svårare att komma åt den. Då krävs det att tid bokas med den som har nycklar. Besöket blir både dyrare och framför allt mer störande för kunden.

Motsvarande gäller naturligtvis också för mätare i flerbostadshus. Sitter mätaren inne i lägenheten är den svåråtkomlig men sitter mätaren centralt placerad i trapphuset underlättas åtgärd vid driftstörning.

Nollplint

Vad är fördelen med fast förband?

Nollplint

Ett potentiellt problem är delbara PEN-ledarplintar. Varje år orsakar så kallade nollfel bränder i fastigheter beroende på att skiljeskruvar lossnat i delbara PEN-ledarplintar. Dessa plintar är sedan många år förbjudna att använda och de som finns borde åtgärdas. Det är i äldre mätarskåp och fasadmätarskåp, installerade före 1980, som det kan finnas delbara PEN-ledarplintar. Ett vanligt namn är också nollplintar eller nollskruvar.

Lossnar skiljeskruven i plinten förloras PEN-ledaren. Vid avbrott i PEN-ledaren kommer utsatta delar att spänningssättas med upp till och med 230 V och risken för personskada, brand eller överspänning är överhängande. Skiljeskruven kan lossna på grund av vibrationer. Men det kan även finnas andra orsaker till att skruven lossnar.

Den här skruven är svår att hålla koll på för en fastighetsägare. E.ON Energidistribution råder sina kunder att anlita en installatör för att byta ut nollskruven till ett fast förband. Det minskar risken för ett allvarligt fel i anläggningen. Delen där PEN-ledarplinten sitter är plomberad, men detta är en plombering som en behörig elektriker får lov att bryta. Detta beskrivs i E.ONs tekniska anvisningar. Där anges vilka plomberingar som kan brytas och vilka som inte får röras.

Ni har skrivit om problem med delbara nollplintar. Finns inte sådana också i servislådor som sitter i gavelspetsar?

Jo det är helt riktigt. Servislådorna sitter i gavelspetsen eftersom de tar emot eller har tagit emot en friledning. Även om huset senare anslutits med markkabel har servislådan många gånger fått vara kvar som leveranspunkt. Det är alltså en äldre konstruktion som kan innehålla delbara nollplintar. Det här är något som kunden måste få hjälp med att kontrollera. Kunden har ansvaret för anläggningen, men kan troligen inte på egen hand se i vilken kondition den befinner sig.

Kunden har en gammal delbar nollplint. Kan den ställa till problem?

Definitivt. Därför är den förbjuden sedan många år.

Lossnar skiljeskruven förloras PEN-ledaren. Detta så kallade nollfel kan ge ödesdigra konsekvenser som personskada, brand eller överspänning. Rådet är att åtgärda. Kolla om kunden har delbar PEN-ledarplint. I så fall ta bort den och anslut ledarna stumt. Delen där PEN-ledarplinten finns är plomberad. Men detta är en plombering du får lov att bryta. Här anges vilka plomberingar som kan brytas och vilka som inte får röras.

Produktion

Behöver jag fördela last vid installation av produktion LSP max 63?

Nej, det behövs inte. Respektive vektor summeras i mätaren för A+ samt A-. Det innebär att det inte spelar någon roll vare sig om du installerar trefas- eller enfasutrustning eller hur lasten är fördelad i relation till produktionen i anläggningen.

Tillåter E.ON enfas produktion?

Standarden SS 437 01 02 föreskriver att lokal produktion ska anslutas jämnt fördelat mellan de olika faserna i huvudledningen. Med bakgrund av det tillåter inte E.ON Energidistribution att enfasig elproduktion ansluts.

Vilken säkring krävs för min produktionsanläggning?

Grundregeln är att din mätarsäkring ska tåla den effekt som din solcellsanläggning kan producera. Detta är vanligtvis effekten på växelriktaren då man i regel överdimensionerar själva solcellerna på taket gentemot effekten på växelriktaren. Skulle man sätta en större växelriktare än vad man har solceller på taket är det solcellernas totala effekt som är avgörande.

Kostar det något att ansluta sin solcellsanläggning?

I många av fallen kostar det inget. Mätarbytet är alltid gratis (<1 500 kW). 

Men det finns fall där kostnader kan förekomma, det gäller främst när man:

 • Höjer sin anslutningskapacietet mer än vad anslutningsavgiften är betalt för.
 • Byter mätarskåpet eller gör andra förändringar i samband med installationen av solceller.

När kan kunden starta anläggningen? 

Vi behöver i regel byta mätaren hos kunden innan kunden startar sin produktionsanläggning. Om kunden startar anläggningen innan detta är gjort finns det en risk att den produktionen som passerar mätaren räknas som konsumtion. Om mätaren skulle vara av en typ som är dubbelriktad så händer inte detta men det är först efter att vi varit på plats och läst av som vi börjar ersätta kunden. Därför får inte kunden starta anläggningen förrän vi bytt mätaren eller varit på plats. Tänk på att även om mätaren skulle vara förberedd för produktion så innebär inte det att det bara är att starta anläggningen utan den ska föranmälas och får ej startas innan vi gett vårt godkännande till det.

Mer info om produktion?

Vill du läsa mer om produktion och eftersöker mer teknisk utformning så har vi mer information om detta i E.ONs tekniska anvisningar.

Reservkraft

Vill ni ha protokoll för jordtagsvärde vid installation av reservkraft?

Ja, vi måste ha in jordtagsvärde. Vid besiktning av reservkraft visar det sig att jordtagsvärde ofta saknas. Det är information som vi måste ha.

Hur ska reservkraft anslutas i en kundanläggning?

Svensk Energi har gett ut tydliga instruktioner för hur reservkraft ska anslutas för att uppfylla starkströmsföreskrifterna. Skisserna här visar på dessa principer. Du kan även läsa mer i våra tekniska anvisningar.

Observera att all reservkraftinstallation ska utformas och installeras efter mätarutrustningen. Skälet är att mätarutrustningen aldrig får spänningssättas. Dels för att personal ska kunna arbeta med utrustningen utan risk, dels för att kunden inte ska få betala för den el som produceras i det egna reservkraftverket.

Manuellt startad mobil reservkraftanläggning

Manuellt startad mobil reservkraftanläggning

Automatstartad stationär reservkraftanläggning

Automatstartad stationär reservkraftanläggning

Rörförläggning

Spelar rördiametern någon roll?

Ja, absolut. Vilken rördiameter som ska användas måste varje gång kontrolleras. Du som installatör är ansvarig för att rätt rördimensioner förläggs. Vi på E.ON Energidistribution använder följande rördimensioner:

 • Kabelarea: 25-95 mm2 - Ytterdiameter: 110 mm
 • Kabelarea: 150-240 mm2 - Ytterdiameter: 160 mm

Se även våra E.ONs tekniska anvisningar.

Hur ska jag lägga rör till serviskabeln?

Det är viktigt att det läggs rätt rör för dragningen av serviskabeln.  E.ON kräver 110 mm som minsta area på kabelskyddsrören och dessa ska vara utförda av plast (PEH, PEL eller PVC) och vara infärgade med gul markeringsfärg. Se även våra E.ONs tekniska anvisningar. För att göra kabeldragning möjlig är det viktigt att kabelrören läggs rakt och att rören har en slät insida. Vid varje riktningsändring bör draggrop anordnas. I draggrop vid byggnad ska röret ligga på samma nivå som servisintaget. Röret ska förses med korrosionsbeständig dragtråd. Rören avslutas i tomtgräns mot gatumark och 1,0 meter från husliv med förläggningsdjup minst 0,35 meter och max 1,0 meter till rörets överkant.

Rör – varför ska det vara så rörigt?

Rör är faktiskt inte så rörigt. Vilka rör som ska användas för att få in servisen till huset är angivet i Svensk Standard. Kraven på rördimensionerna framgår av installationsmedgivandet som du som installatör får i samband med varje anslutningsärende. Frågan är snarare varför vi är så noggranna. Svaret är att det handlar om säkerhet och enkelhet om kabeln måste bytas. Gräver någon på tomten ska det gula röret vara en varningssignal och ett skydd för elkabeln. Röret ska ha en slät insida för att kabeln enkelt ska kunna bytas ut om något skulle hända med den. Därför är vi benhårda på att godkända rör ska användas.

Tillfälliga anslutningar

En ideell förening vill ansöka om sponsring av tillfällig anslutning. Hur görs detta?

E.ON Energidistribution har tagit beslut att inte sponsra tillfälliga anläggningar.

Går det att planera så att byggcentralerna är inkopplade när bygget börjar?

Absolut, skicka alltid in för- och färdiganmälan på tillfälliga och permanenta anslutningar i god tid innan önskad tillkoppling och ange ett önskat inkopplingsdatum. Då kan vi lägga ut planeringen till våra entreprenörer som kontaktar er för tidsbokning. Ange också gärna mobiltelefonnummer till er montör. Hjälps vi åt kan vi få bra flyt i arbetet.

Övrigt - teknik

Är servisledningssäkring detsamma som servissäkring?

Nej, det är två helt olika saker och det är viktigt att rätt säkring anges. Servisledningssäkringen sitter i elnätsföretagets anläggningsdel. Servissäkringen liksom mätarsäkringen sitter i kundens anläggning. På föranmälan efterfrågas Servissäkring och Mätarsäkring.

Servisledningssäkring

Denna säkring sitter i elnätsföretagets kabelskåp men säkringen kan också sitta på stolpe "servissäkringsskåp". Säkringens funktion är kortslutningsskydd (KS) för serviskabeln.

Servissäkring

Denna säkring sitter i kundens anläggning när det finns flera abonnemang för serviskabeln. Säkringen har två funktioner; en administrativ och en teknisk. Den första funktionen innebär att säkringsstorleken i ampere är avgiftsgrundande för anslutningsavgiften, det vill säga den avgift som kunden betalar till elnätsföretaget för att bli ansluten till det allmänna elnätet. Den tekniska funktionen är att säkringen utgör överlastskydd (ÖL) för serviskabeln som ägs av elnätsföretaget. Servissäkringen fungerar även som kortslutningsskydd för kundens serviscentral.

Mätarsäkring

Mätarsäkringen kan vara en knivsäkring eller en gängsäkring. Den är avgiftsgrundande för den årliga abonnemangsavgiften som kunden betalar till elnätsföretaget. Mätarsäkringen utgör även överlastskydd för serviskabeln när det endast finns ett abonnemang för serviskabeln.

Elnätsanläggning säkringar E.ON

Om jag som installatör önskar kortslutningsimpedans och/eller förimpedans i en anslutningspunkt, hur går jag tillväga då?

Vi som elnätsföretag har som skyldighet att lämna ut denna information. Enklast är om du i din föranmälan, under fältet övriga upplysningar, specificerar att du önskar uppgifter kring kortslutnings- och förimpedans i den specifika anslutningspunkten. Om du skulle missa detta, är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss för att få dessa uppgifter.

Ska utgående och inkommande fack märkas i högspänningsanläggningar?

Ja, det är helt riktigt. Du får information om den märkning som ska göras i varje enskilt fall.

Ska anläggningen kopplas som TN-S eller TN-C?

E.ON ansluter som standard nya anläggningar som TN-C.

TN-C-systemet innebär att PE-ledare och N-ledare samsas i en enda ledare. PEN-ledaren kan vara strömförande vid normal drift. TN-S förutsätter en serviskabel med fem ledare – tre fasledare, skyddsledare PE och neutral-ledare N. TN-S-systemet betyder att skyddsledare PE och neutralledare N är olika ledare. Återledningsströmmar går tillbaka i neutralledaren. PE-ledaren är strömlös.

TN-C alternativt TN-S måste avgöras från fall till fall. En befintlig kundanläggning som är TN-C-ansluten ska däremot i normalfallet även fortsättningsvis anslutas TN-C.

Det gäller att vara uppmärksam på att strömmen går avsedd väg. Därefter måste du kontrollera att mätarskåp och serviscentraler stämmer med den anslutning som du har beställt. Observera att när TN-S-system är öppnat får man aldrig gå tillbaka till TN-C-system.

Var hittar jag er information som berör mig som installatör?

Regler för arbete i elanläggningar, RFA, hittar du på eon.se/installator. Där finns också Föranmälan på webben, allmän information och annat smått och gott av intresse. Lägg gärna sidan som ett bokmärke så är den lätt att nå.

Hur mycket får spänningen variera i ett hus?

I Sverige har vi den nominella spänningen 230 V med en normalavvikelse som får vara +/- 10 procent. Det gäller i anslutningspunkten. Den levererade spänningen kan alltså variera från 207 V till 253 V. Då anses överföringen av el vara av god kvalitet. Detta är beskrivet i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2011:2. Här beskrivs de olika funktionskrav som ställs på överföringen av el. Enligt Svensk Standard SS 436 40 00, punkt 525, kan spänningsfallet därutöver uppgå till högst 4 procent i installationen efter leveranspunkt.

Var ska jordfelsbrytare och effektvakter anslutas?

Alltid efter mätarutrustningen. I nya fasadmätarskåp finns utrymme för detta.

Övrigt - administration

Är E.ONs elnätsavgifter högre än andra elnätsbolags?

E.ON Energidistributions flesta kunder finns på landsbygden idag och på landsbygden är det betydligt dyrare att distribuera el än inne i tätort. Dels för att det krävs större investeringar att driva ett nät på landsbygden där det är långt mellan kunderna, dels för att det är dyrt underhåll och större energiförluster i ett sådant landsbygdsnät. Men kan man inte differentiera avgiften mellan stad och landsbygd? Nej, sedan 2002 finns en lag att avgiften ska vara utjämnad mellan stad och land inom varje bolag. Så ja, E.ON Energidistributions avgifter är ofta högre än avgifterna hos nätföretag som har ren stadsdistribution. Från 2012 har vi i Sverige en ny regleringsmodell där vi som nätbolag i förtid får ramar för hur våra intäkter ska utvecklas. Och enligt denna regleringsmodell tar vi ut skäliga nätavgifter baserat på hur vårt hela elnät ser ut.

Sätts elnätsavgiften godtyckligt?

Nej, få områden är så reglerade och granskade som elnätsverksamheten. Det är den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen som övervakar vår verksamhet, allt från våra avgifter till tillstånd för ledningar etc. Finner Energimarknadsinspektionen att ett nätbolags avgifter varit för höga kommer intäktsramen att sänkas för nästa period, om bolaget inte följt sina planer eller haft för låg kvalitet i leveransen.

Är ni tungrodda och byråkratiska?

Både ja och nej. Det finns regler vi måste följa. På så sätt är vi byråkratiska, men vi kan säkert bli bättre och smidigare i vår hantering av dina anslutningsärenden. Har du förslag på förbättringar som vi kan genomföra är du välkommen att kontakta oss!

Varför har ni ingen konsultation längre?

Vi gör allt vad vi ska som nätbolag. Men vi är inget konsultbolag. Där måste vi ha en gräns. Regelverken som vi följer har också förändrats från detaljstyrning till funktionskrav och detta påverkar vad vi kan och inte kan göra.

Varför har ni ingen lokal personal med områdeskännedom?

Vi har lokal personal på alla våra etableringar i form av nättekniker. Däremot har vi inga lokala anslutningshandläggare utan handläggningen är nu samordnat till våra kontor i Malmö. Denna samordning är genomförd för att bättre klara de krav vi har på oss att vara effektiva och samstämmiga i vår handläggning av anslutningsärenden.

Vilka entreprenörer arbetar för er?

Våra entreprenörer i fältverksamheten 2020-2023 är:

 • ONE Nordic AB
  Område: Örebro, Kronoberg, Kalmar/Blekinge och Södra Skåne
 • Kraftringen Service AB
  Område: Norra Skåne och Västra Götaland
 • Vattenfall Services Nordic AB
  Område: Norra Nord, Södra Nord, Stockholm, Norrköping och Östra Småland  

Vad innebär det att E.ON Energidistribution har nätkoncession för ett område?

Det betyder bland annat att:

 • Endast vi på E.ON Energidistribution får bedriva elnätsverksamhet inom det området
 • Vi är skyldiga att ansluta kunder till elnätet inom det området
 • Vi har rätt att ta ut skäliga kostnader för anslutningen.

E.ONs Tekniska Anvisningar 

En grundläggande del av en elektrisk anläggning utgörs av den del där anläggningen ansluts till nätägarens nät och mätningen sker. Vi använder sedan länge gemensamma regler i branschen för allt elarbete vad gäller utrymmen, tillgänglighet, teknik, dimensionering, märkning och administration med mera. 

Den nu gällande anvisningen, som är framtagen av Energiföretagen (fd. Svensk Energi), kallar vi för AMI (Anslutning – Mätning – Installation). AMI är en webbaserad handbok som uppdateras kontinuerligt i takt med tekniska och lagstiftningsrelaterade förändringar.

För oss på E.ON Energidistribution AB, är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang. Vi har därför utarbetat detta dokument, E.ONs tekniska anvisningar, som förtydligar och kompletterar gällande regelverk.

Det är viktigt att fastslå att vid elarbete i anläggningar, som medför en genomgående om- och tillbyggnad, ska alltid de senast gällande regelverken för elinstallationer tillämpas. En äldre anläggning som inte uppfyller dagens regelverk, får dock lov att drivas och underhållas enligt vid byggnadstillfället gällande regelverk och anvisningar.

Centrala dokument för elarbete:

 • AMI Anslutning Mätning Installation. 
 • IBH 21 Anslutning av kundanläggningar 1–36 kV till elnätet. (Ingår i AMI). 
 • SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning – vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer. 
 • E.ONs kompletterande anvisningar ”E.ONs tekniska anvisningar

Ställ en fråga

Saknar du en fråga under Frågor & Svar? Då kan du ställa den här.

Vill du bli uppringd?

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.