Vi lanserar en tjänst för er med omätt gatubelysning. Här hittar du mallar som hjälper dig när du ska anmäla ändringar i gatubelysningsanläggningar. Vår ambition är att uppdatera informationen efterhand som vi får återkoppling från er som använder tjänsten.

Ändra från omätt till mätt anläggning via Föranmälan

När du ska ändra så att hela eller delar av din gatubelysning ska bli mätt ska behörig installatör anmäla ärendet via Föranmälan.

Det är viktigt att dokumentation på vad som ska ändras bifogas i föranmälan. 

Övriga ändringar för kommuner som har driftsavtal med oss på E.ON

Här hittar du mallar för olika typer av förändringar på gatubelysningsanläggningar som vi på E.ON har driftavtal för och där dokumentationen är digitaliserad.

Övriga ändringar för kommuner som inte har driftavtal med oss och kommuner där dokumentationen ännu inte är digitaliserad

Här hittar du en mall som hjälper dig när du ska anmäla olika typer av ändringar i gatubelysningsanläggningar. Använd Vägbelysningsrapport om du ska ta bort eller lägga till armaturer, eller ändra effekt på armaturer. Med rätt uppgifter i rapporten kan vi göra en korrekt debitering.

Ifylld mall och rapporten skickar du till gatubelysning@eon.se

Vi vill bli bättre!

Har du tips på hur vi kan förbättra hanteringen får du gärna höra av dig till oss på gatubelysning@eon.se

Har din kommun driftavtal med E.ON?

För frågor kring driftavtalet, vänligen kontakta driftavtal@eon.se