En av förutsättningarna för att förverkliga visionen, är att vi uppträder professionellt i hela vår verksamhet och i enlighet med vår etiska kod. Broschyren "Att sälja till E.ON och hur vi köper in, i enlighet med vår etiska kod" vänder sig till alla våra medarbetare och till våra leverantörer. Den innehåller riktlinjer för ett lagenligt uppträdande och hur man gör affärer med integritet inom vår koncern.