I vår Supplier Code of Conduct ställer vi generella miljökrav på leverantören. Genom att underteckna policyn förbinder sig leverantören att följa dessa krav. För att säkerställa att särskilt farliga ämnen inte används har vi identifierat kemiska produkter/ämnen som inte får användas inom E.ON. Förbud mot att använda dessa produkter gäller även våra leverantörer/entreprenörer. Vidare ställer vi också krav som omfattar råvara, tillverkning, transport och användning av kemikalier.