E.ON är Sveriges största nätoperatör med cirka 137 000 kilometer elnät som till största delen finns på landsbygden. Vårt viktigaste uppdrag är att säkra eldistributionen till våra över 1 miljon kunder i hela landet.

E.ON Energidistributions upphandlingar för station- och ledningsentreprenader skickas ut varannan onsdag från E.ON Sveriges inköpsportal Synertrade till kvalificerade entreprenörer. Målet för upphandlingsplanen är att första kvartalet ligger fast planerat, därefter kan ordningen på projekten komma att ändras jämfört med publicerad plan.

Frågor om upphandlingarna

Henrik Nilsson
henrik.nilsson@eon.se