Lokalisering och utformning

I koncessionsansökan planerades ledningen att gå mellan Nallkullen vid Lungsjön i Sollefteå kommun, Västernorrlands län till en ny transformatorstation vid vindkraftpark Björkvattnet i Ragunda kommun, Jämtlands län. I fortsatta analyser har det visat sig möjligt att ansluta vindkraften till en befintlig transformatorstation i vindkraftanläggningen Björkhöjden dit en befintlig 130 kV ledning ansluter. Huvudalternativet är fortfarande en 30 kV markkabel längs med befintliga vägar i huvudsak.

Förutsedd miljöpåverkan

Denna justerade sträcka är påtagligt kortare, berör färre markägare och färre naturvärden. I en kompletterande MKB kommer miljöpåverkan att beskrivas mer detaljerat.

Vad händer just nu?

Koncessionsansökan för en markkabel Nallkullen-Björkvattnet lämnades in till Energimarknadsinspektionen (EI) i december 2017. 2018-09-21 skickades en komplettering av ansökan in med anslutning till befintlig station Björkhöjden. Ei beviljade ledningen koncession i december 2019. För närvarande inväntas besked för fortsatt process med detaljprojektering, värdering av intrång varefter avtalsförslag skickas till markägarna.