Lokalisering och utformning

Syftet med den planerade 50 kV ledningen är att skapa ett mera driftsäkert regionnät genom att med den nya ledningen skapa en ringmatning i området. Den nya kraftledningen kommer att gå mellan befintlig transformatorstation i Tollarp och en anslutande punkt på regionnätsledningen Torsebro - Hörby nära Salskog i Kristianstad kommun, en sträcka på cirka 7,7 kilometer. Ledningen utformas som markkabel.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen har den 4 juli 2019 beslutat om nätkoncession för linje. Nu kommer en ledningsrättsprocess hos Lantmäteriet att inledas och därefter kommer en detaljprojektering att utföras innan byggnation kan ske. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Sofia Elg
Ramböll Sverige AB
tollarp.salskog@ramboll.se

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution AB
Nobelvägen 66
212 15 Malmö
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se