Ett stabilt elnät som alltid fungerar och levererar energi är en förutsättning för att samhället ska fungera. När stormar och hårt väder drabbar oss kan det innebära att fallande träd orsakar avbrott. Därför arbetar vi hårt för att vädersäkra alla våra ledningar i Sverige.

Få koll på projekt i lokalnätet 

Är du nyfiken på vad vi har på gång för att förbättra i lokalnätet? I Projektkollen hittar du information om våra investeringar i elnätet. 

På god väg med vädersäkringen

Vädersäkringen av våra elledningar är ett viktigt arbete som ständigt pågår. Vi har över 132 000 kilometer elledningar runt om i landet.

Vi jobbar ständigt för att vädersäkra våra ledningar. Sedan stormen Gudrun har vi vädersäkrat cirka 43 000 km ledning och arbetet fortsätter, så att vi kan minimera skador på nätet vid oväder. 

Under 2013-2019 investerades över 13 miljarder kronor och under perioden 2020-2023 ökar vi investeringarna i vårt svenska elnät, från Skåne till Jämtland, med 20 procent till en ny rekordnivå; 16 miljarder kronor. 

Varför grävs inte alla ledningar ned?

För att en elledning ska vara trädsäker måste ledningsgatan vara 35-50 meter bred. De allra största regionala elledningarna (elnätets motorvägar) är trädsäkrade och inspekteras löpande.

E.ON har också 125 000 km lokala elledningar runt om i landet (sådana som skadats under stormen) som även de röjs enligt lagstadgade intervaller. Att trädsäkra dessa skulle innebära att vi, med tillstånd av berörda markägare, måste röja många, många tusen hektar skog, vilket skulle innebära mycket stora ingrepp i naturen. 

Två tekniker används för att vädersäkra det lokala elnätet; vi gräver ner ledningar, där så är möjligt beroende på markförhållanden. Nackdelen är att om det skulle uppstå ett fel på en nedgrävd ledning tar det också längre tid att hitta felet och åtgärda det.

Det andra sättet att vädersäkra är att isolera luftledningar. Isolerade ledningar i luften tål i regel ett, två, kanske tre träd mot ledningen mellan stolpar utan att brista. Samtidigt är det lätt att se var felet är. 

Sedan stormen Gudrun har vi väder­säkrat drygt 44 000 km ledning vilket motsvarar lite mer än ett varv runt jorden, och drygt 96 procent av alla våra ledningar. Av dessa är i nuläget är cirka 79 procent nedgrävd kabel i marken och 21 procent isolerad luft­ledning, och arbetet fortsätter. Detta är den enskilda åtgärd i nätet som gjort störst positiva förändring för våra kunder de senaste 15 åren. Vi ser att det efter allvarliga väder­störningar är både betydligt färre avbrott och att avbrotten är kortare.

Så här arbetar vi med vädersäkring

Person sitter i en helikopter och besiktigar elnät

Besiktning från luften

Varje år besiktar vi elledningar i hela landet med hjälp av helikopter för att förhindra elavbrott.

män spränger träd som fallit över elledning

Tänt var det här!

När ett träd faller på en elledning spränger vi ibland bort det – en metod som gör processen säker.

helikopter med sågklinga

Stormsäkring med helikopter

Helikoptrar utrustade med laser och motorsågar är ett av verktygen för att stormsäkra de svenska skogarna.

två män arbetar med röja fallna träd

Röjning av ledningsgator

Så röjer vi ledningsgatorna för att minimera risken för strömavbrott på grund av fallande träd och grenar.

Så jobbar vi när ovädret är här

Vid kraftigt oväder kan vi utlysa storstörning. Då arbetar vi enligt utarbetade arbetsrutiner och alla involverade fokuserar helt på att utföra sitt jobb i kedjan. Målet är att kunden ska få tillbaka sin ström så fort som möjligt, utan att vi kompromissar med säkerheten för våra montörer i fält.

Röjning med bandvagn i samband med snöoväder. Foto: Robert Pettersson, Powermont