Ett stabilt elnät som alltid fungerar och levererar energi är en förutsättning för att samhället ska fungera. När stormar och hårt väder drabbar oss kan det innebära att fallande träd orsakar avbrott. Därför arbetar vi hårt för att vädersäkra alla våra ledningar i Sverige.

Få koll på projekt i lokalnätet 

Är du nyfiken på vad vi har på gång för att förbättra i lokalnätet? I Projektkollen hittar du information om våra investeringar i elnätet under 2021. 

Så säkrar vi ledningarna

De största regionala elledningarna, ”elnätets motorvägar”, är de regionala. Här är ledningsgatorna 40–50 meter breda och inspekteras löpande. E.ON har även 132 000 kilometer lokala elledningar runt om i landet. Att trädsäkra alla dessa skulle innebära mycket stora ingrepp på naturen. Därför gräver vi istället ner dem, eller isolerar luftledningarna för att bättre stå emot fallande träd. 

skogsarbetare röjer fallna träd över ledningsgator

På god väg med vädersäkringen

Vädersäkringen av våra elledningar är ett viktigt arbete som ständigt pågår. Vi har över 132 000 kilometer elledningar runt om i landet, och hittills har vi kunnat vädersäkra nära 95 procent av dem.

Så här arbetar vi med vädersäkring

Person sitter i en helikopter och besiktigar elnät

Besiktning från luften

Varje år besiktar vi elledningar i hela landet med hjälp av helikopter för att förhindra elavbrott.

män spränger träd som fallit över elledning

Tänt var det här!

När ett träd faller på en elledning spränger vi ibland bort det – en metod som gör processen säker.

helikopter med sågklinga

Stormsäkring med helikopter

Helikoptrar utrustade med laser och motorsågar är ett av verktygen för att stormsäkra de svenska skogarna.

två män arbetar med röja fallna träd

Röjning av ledningsgator

Så röjer vi ledningsgatorna för att minimera risken för strömavbrott på grund av fallande träd och grenar.