Åtagande enligt Driftavtal

E.ON utför felavhjälpning av skadade belysningskablar åt kommuner som har driftavtal där gatubelysningen inte har mätning. Felanmälan kan endast göras av kommunen eller kommunens belysningsentreprenör.

Krav på felanmälan

Eftersom gatubelysningen är kopplad till E.ONs elnät ska felanmälan utgå från littreringen (beteckningen) på den nätstation eller kabelskåp som belysningscentralen är placerad i eller kopplad till. På så sätt kan felavhjälpningen utföras på ett bra sätt och kunden kan få information om status på felavhjälpningen. 

Felanmälan

Vem anmäler?
E.ONs entreprenör kan komma att kontakta dig för mer info.

Var är felet?
Det måste finnas E.ON-märkning för att registrera felanmälan.

ex. N102411 Storgatan/ K1002

Koordinater för centralens placering SWEREF99TM
ex. Nord 6197302, Öst 379752

Bifoga en PDF med karta* (filformat endast PDF)
Bifoga en PDF med fritext (filformat endast PDF)

* obligatoriska fält

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.