Om projektet

E.ON ska bygga en ny transformatorstation i stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö. Den nya stationen kommer fördubbla kapaciteten i stadsdelen och är viktig för att staden ska klara energiomställningen och fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt.

Den nya transformatorstationen kostar 200 miljoner att bygga och består av teknik som är en av branschens allra mest miljövänliga. Till exempel är alla delar i anläggningen fria från isoleringsgasen SF6, vilken har 23 000 gånger större miljöpåverkan än koldioxid.

Utbyggnaden av Hyllie transformatorstation börjar hösten 2023 och planeras vara färdigt under hösten 2026.

Hyllie transformatorstation utvecklas i samarbete med specialistentreprenören Craftor AB.

Vad händer nu?

Under hösten och vintern 2023 etablerar vi oss på arbetsplatsen och gör förberedande arbeten, till exempel schaktning och grundläggning.

Under vintern och våren 2024 övergår arbetet i byggarbeten och installation.

Varför bygger vi en ny transformatorstation?

Malmö växer och med en fördubblad överföringskapacitet av el i Hyllie blir det möjligt med nya bostads- och företagsetableringar i sydvästra Malmö. Dessutom blir det möjligt med fler solcellsanläggningar, laddinfrastruktur och andra investeringar som är nödvändiga för att vi ska klara energiomställningen.

Vad är en transformatorstation?

Transformatorstationer omvandlar elen från höga spänningsnivåer till lägre och fördelar flödet av elström vidare via mindre ledningar. Transformatorstationer finns på många platser i vårt elnät och behövs till exempel i anslutning till städer för att förse dem med el.

Kontakt

Attila Gombos, projektledare E.ON 

E-post: attila.gombos@eon.se

Har du någon annan fråga? 

Kontakta vår kundservice för att få hjälp.