Lokalisering och utformning

Samråd för sträckning för en dubbel 50 kV markkabel mellan station norr om Rydsgård och planerad station i Skivarp, Skurups kommun.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att redovisas mer utförligt i ansökan om tillstånd.

Vad händer nu?

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken genomförs nu avseende förordad sträckning. Välkommen med synpunkter senast den 23 september 2019.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Sofia Elg
Ramböll Sverige AB
rydsgard.skivarp@ramboll.se

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution AB
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se

Dokument